Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Roboty remontowo-budowlane związane z modernizacją budynku przedszkola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach. 25-05-2020
11:30
0 0
2. Roboty remontowo - budowlane związane z zagospodarowaniem terenu w  Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 4 w Gliwicach (2) 30-08-2019
10:00
1 0
3. Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach, ul. Obrońców Pokoju 4. 08-05-2017
12:00
1 0
4. Modernizacja obiektu - hydroizolacja budynku szkoły 24-06-2016
13:00
0 0
5. Remont obejścia i wejścia głównego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - budynek Przedszkola Miejskiego Nr 28 25-06-2015
10:00
0 0
6. Modernizacja obiektu - przebudowa parterowego łącznika między budynkami szkoły wraz z przebudową świetlika dachowego nad dawnym holem wejściowym 24-09-2014
9:00
0 0
7. Remont sali gimnastycznej -wymiana okien 24-09-2014
9:30
1 0
8. Organizacja kolonii śródrocznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwcach 12-03-2014
10:00
0 0
9. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach przy ulicy Obrońców Pokoju 4 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. 03-10-2013
12:00
0 0