Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4 w Gliwicach

Podświetlona Arena Gliwice o zmroku
Strona Głowna / Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Lp. Nazwa zamówienia Termin składania Odpowiedzi na zapytania Zmiany ogłoszenia i modyfikacje SIWZ
1. Remont sali gimnastycznej -wymiana okien 24-09-2014
9:30
1 0
2. Organizacja kolonii śródrocznej dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej nr 39 w Gliwcach 12-03-2014
10:00
0 0
3. Wykonanie placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 39 w Gliwicach przy ulicy Obrońców Pokoju 4 w ramach programu rządowego Radosna Szkoła. 03-10-2013
12:00
0 0